فلسفه کاربردی و میان رشتگی

محمدصادق زاهدی

دوره 6، شماره 2 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.7508/isih.2014.22.001

چکیده
  امروزه کاربردی کردن دانش به رویکرد غالب در سیاست‌گذاری آموزش عالی تبدیل شده است. در این میان، کاربردی کردن علوم نظری از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار است، زیرا تقسیم‌بندی علوم به نظری و کاربردی، این دو را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. با این حال مدت‌هاست علومی همچون فیزیک، شیمی و ریاضیات، که از علوم پایه محسوب می‌شوند، به ...  بیشتر