پژوهش و فناوری
نوآوری چند دانشگاه برتر ایران در حوزه پژوهش، فناوری و تبادل دانش

رضا مهدی؛ احمد کیخا

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1402، ، صفحه 39-79

https://doi.org/10.22035/isih.2023.5047.4862

چکیده
  بازکاوی وضعیت نوآوری‌های پژوهشی دانشگاه‌ها می‌تواند به بهبود نقش آنها در توسعه فناوری و تبادل دانش میان مخاطبان مختلف اجتماعی و اقتصادی منجر شود و به تعاملات مؤثرتر میان دانشگاه‌ها و سایر بخش‌های کلان جامعه کمک کند. هدف از این مقاله، شناسایی و گزارش نوآوری در حوزه پژوهش، فناوری و تبادل دانش در چند دانشگاه برتر واقع در شهر تهران ...  بیشتر