نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار دانشگاه تهران دانشکده علوم و فنون نوین

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از بررسی مجموعه تعاریف مدیریت دولتی به نظر می‌رسد که بتوان آن را به‌کارگیری نظریه‌های مدیریتی، سیاسی و حقوقی برای اعمال اختیارات و انجام وظایف حکومتی در حوزه‌های قانون‌گذاری، اجرا و قضا دانست. این مقاله با بررسی تعاریف مختلف مدیریت دولتی مطرح می‌نماید که میان‌رشتگی رکن جدایی‌ناپذیر آموزش و پژوهش اداره امور عمومی در هر حکومت است. بررسی دوره‌های آموزش مدیریت دولتی برتر جهان نیز نشان می‌دهد که اندیشمندان این حوزه همواره در پی راه‌هایی برای تحقق بخشیدن به نوعی آموزش میان‌رشته‌ای در این حوزه بوده‌اند. رشته مدیریت دولتی در ایران نیز برای ایفای رسالت خود در اداره نظام اسلامی لازم است بیش از پیش به آموزش میان‌رشته‌ای اهمیت داده و برای تحقق آن تلاش نماید. به همین منظور در این نوشتار، با نگاهی اجمالی به سبک برنامه‌ریزی درسی موجود برای این رشته در کشور، بایسته‌های برنامه‌ریزی درسی میان‌رشته‌ای آن در قالب هفت محور: (1)تیم برنامه‌ریزی درسی؛ (2)اهداف برنامه درسی؛ (3)محتوا و ترکیب دروس؛ (4)رویکردهای تلفیق؛ (5)الزامات یاددهی-یادگیری؛ (6)روش‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و (7)روش‌های ارزشیابی برنامه درسی مطرح می‌گردد و با توجه به تجربه اخیر و نوآورانه دانشگاه امام صادق (ع) در این زمینه، پیشنهادهایی برای ارتقای آموزش این حوزه-رشته خطیر در کشور ارائه می‌شود‌.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image