نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 ندارم

2 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22035/isih.2024.5118.4900

چکیده

از دوره‎ی ناصری تاکنون، بدن همواره محل مناقشات، کشمکش‎ها و رقابت‎ میان گروه‎های اجتماعی، احزاب سیاسی و گفتمان‎های مختلف در ایران بوده است. باوجوداین، مطالعات حوزه‎ی بدن به‎طورعام و مطالعه‎ی نسبت میان سامان سیاسی با بدن در ایران به‎طورخاص حوزه‎ای نوپاست که تاکنون مورد توجه جدی محافل آکادمیک در ایران نبوده است. مقاله‎ی حاضر ناظر بر مرور نظام‎مند پژوهش‎های انجام‎گرفته در این زمینه‎ طی دو دهه‎ی اخیر است. چنین مطالعه‎ای علاوه بر ارائه‎ی تحلیلی از رویکردها، روش‎ها، مسائل، و یافته‎های حاصل از این مطالعات، و نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیقات موجود، می‎تواند فضاها و زمینه‎های مغفول‎مانده در این حوزه را شناسایی کرده و به فهم عمیق‎تری از مسئله بدن به‎عنوان برساخته‎ای اجتماعی و سیاسی در مدرنیته‎ی ایرانی بیانجامد. بنابراین، با اتکا به تحلیل محتوا و مضامین منابع مورد بررسی در این مقاله به‎دنبال تحلیلی نظام‎مند از مسئله‌شناسی، بنیان‎های نظری و روش‌شناختی مطالعات موجود هستیم. یافته‏‎های مقاله نشان می‎دهد؛ اغلب این تحقیقات بیان‎گر تأثیرپذیری غالب پژوهش‎ها از رویکرد سیاست فرهنگ و نگرش‎ها و مواضع مرتبط با آن است. همچنین، نقش بدن در فرآیند شکل‎گیری دولت‎ملت مدرن و نیز، شکاف‎های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در ایران مهم‎ترین مسئله‎ای است که محققان بدان پرداخته‎اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image