مدیر مسئول


حجت‌الاسلام ,والمسلمین رضا غلامی استادیار، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اندیشه سیاسی

 • sadra.gholamigmail.com
 • 22570547

سردبیر


حسین ابراهیم آبادی دانشیار، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

علوم تربیتی

 • h.ebrahimagmail.com
 • 22570719

اعضای هیات تحریریه


محمود مهرمحمدی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی درسی

اعضای هیات تحریریه


حسین میرزایی دانشیار دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • hmirzaieut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مرتضی بحرانی دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اندیشه سیاسی

 • mortezabahraniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


هادی خانیکی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

علوم ارتباطات

 • hadi.khanikigmail.com

اعضای هیات تحریریه


داریوش رحمانیان دانشیار، دانشگاه تهران

تاریخ

 • rahmanian.dariushgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی رهنمایی دانشیار دانشگاه تهران

جغرافیا

 • rahnemaie1323yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدهادی زاهدی‌وفا دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)

اقتصاد

 • zahedivafamail.com

اعضای هیات تحریریه


مقصود فراستخواه استاد، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی

 • m_farasatkhahirphe.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا ماحوزی دانشیار، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

فلسفه علم

 • reza.mahoozigmail.com

اعضای هیات تحریریه


فتح‌الله مجتبایی استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

ادیان و عرفان تطبیقی

 • f_mojtabaiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی مظاهری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسی

 • m-mazaherisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عباس منوچهری استاد، دانشگاه تربیت مدرس

علوم سیاسی

 • amanuchehriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حجت‌الاسلام سعید بهشتی دانشگاه تربیت مدرس

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

اعضای هیات تحریریه


مهدی محمدزاده استاد دانشگاه هنر تبریز

هنرهای اسلامی

اعضای هیات تحریریه


حجت‌الاسلام ,والمسلمین احمدحسین شریفی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دانشیار اخلاق و تربیت

 • infoisih.ir
 • 02122570777

اعضای هیات تحریریه


محمد روشن مدرسه عالی شهید مطهری

دانشیار فقه و حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مایکل کوک استاد، دانشگاه پرینستون

جامعه‌شناسی اسلام

اعضای هیات تحریریه بین المللی


اکارت اهلرز استاد دانشگاه بن

جغرافیا

مدیر اجرایی


مهناز شاه علی زاده مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 • infoisih.ir
 • 22570719

ویراستار انگلیسی


شکیل احمد دکتر روابط بین‌الملل از دانشگاه جواهر لعل نهرو

روابط بین‌الملل

 • shakiljnugmail.com