کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 22
1. خدمات داوطلبانۀ دانشگاهی در محیط فرارشته‌ای؛ گزارش یک اقدام‌پژوهی در شهرسازی

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 33-64

10.22035/isih.2019.2994.3330

فرشید سامانپور؛ ناصر برکپور؛ منیژه مقصودی


5. تحلیلی بر برنامه درسی میان‌رشته‌ای آموزش محیط زیست در آموزش عالی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 127-145

10.7508/isih.2015.27.005

سیدمحمد شبیری شبیری؛ سیده زهرا شمسی


7. اعضای هیأت علمی و ساختار سازمانی: تعارضات میان‌رشته‌‏ای

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1-34

10.7508/isih.2012.16.001

حسن محجوب عشرت آبادی؛ عماد ملکی‌نیا؛ داود قرونه


9. تحلیل و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 53-74

10.7508/isih.2012.16.003

غلامعلی طبرسا؛ مهدی حسنوند مفرد؛ محسن عارف نژاد


10. تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی در محیط‏های دانشگاهی؛ نگاهی میان‌رشته‌ای

دوره 3، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 51-74

10.7508/isih.2011.1011.003

قاسم سلیمی؛ زهرا صباغیان؛ حسن دانایی فرد؛ محمود ابوالقاسمی


15. نگاهی کلی به برنامه درسی میان‌رشته‌ای

دوره 1، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 19-53

10.7508/isih.2009.03.002

هدایت الله اعتمادی زاده؛ احمدرضا نصر؛ محمد جواد لیاقت دار


17. میان‌رشته‌ای‌‌ها در آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، بهار 1388، صفحه 25-40

10.7508/isih.2009.02.002

حمیدرضا آراسته


19. علوم بین رشته‌ای در آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، بهار 1388، صفحه 65-83

10.7508/isih.2009.02.004

علی افتخاری


20. میان رشتگی و مسائل آن در آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، بهار 1388، صفحه 85-101

10.7508/isih.2009.02.005

علی خورسندی طاسکوه


22. جایگاه علوم میان‌رشته‌ای از نظر مباحث علوم تربیتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 19-35

10.7508/isih.2009.01.002

محمدرضا نیلی احمد آبادی