تفکر انتقادی به مثابه روشی عام برای پژوهش‌های میان‌رشته‌ای علوم انسانی

رضا اکبری نوری

دوره 6، شماره 3 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.7508/isih.2014.23.001

چکیده
  روش، عنصر اساسی و تعیین‌کننده در انجام موفقیت‌آمیز یک عمل، به ویژه پژوهش و مطالعه است. به این معنا که مطالعه یا پژوهش به خودی خود آن اندازه مهم نیست که چگونگی انجام آن. مقاله حاضر در صدد معرفی روشی عام با کاربردی بدون مرز برای انجام پژوهش‌ها و مطالعات میان‌رشته‌ای است، و با برشمردن، تحلیل، و چگونگی کاربست عناصر تفکر انتقادی می‌کوشد ...  بیشتر

تاثیرات پست-مدرنیسم در برنامه‌ریزی شهری به عنوان انتظامی میا‌ن‌رشته‌ای

رضا اکبری نوری؛ راضیه موسوی خورشیدی؛ محمدرضا گلیج

دوره 4، شماره 3 ، تیر 1391، ، صفحه 33-60

https://doi.org/10.7508/isih.2012.15.003

چکیده
  پست مدرنیزم را می‌‌توان به عنوان چالشی اساسی در مقابل آموزه‌های مدرنیزم قلمداد کرد که از دهه 1960 به بعد با اتکا به بنیاد‌های معرفتی خود تاثیری اساسی را بر برنامه‌ریزی شهری به جا گذاشت، به گونه‌ای که برنامه‌ها و اهداف را در برنامه‌ریزی شهری نسبت به دوران مدرن مورد بازخوانی‌های اساسی قرار داد. پست مدرنیزم که برخلاف مدرنیزم بر عدم ...  بیشتر