برنامه هفته توسعه در ایران
ضرورت توجه به گردشگری جهت تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه

مهدی کمالی؛ حمید آسایش؛ یحیی آریان مهر

دوره 15، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22035/isih.2022.4491.4464

چکیده
  رشد و توسعۀ اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می‌کند و دلیل این امر منافع فراوانی است که رشد اقتصادی را محقق می‌سازد. بنابراین در برنامۀ هفتم توسعه نیز مانند سایر برنامه‌های قبلی می‌بایست به موضوع رشد و توسعه توجه شود. در این برنامه باید به مفهوم آمایش سرزمین و زیربخش‌هایی که دارای مزیت‌هایی مانند گردشگری هستند، توجه ...  بیشتر

اقتصاد
بررسی تأثیر عناصر اصلی تشکیل‌دهندۀ شاخص توسعۀ جوانان بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب؛ درس‌هایی برای ایران

محمد جعفر کبیری؛ محمد حسین صدرایی

دوره 10، شماره 3 ، تیر 1397، ، صفحه 145-170

https://doi.org/10.22035/isih.2018.297

چکیده
  بیش از نیمی از جمعیت جهان، متشکل از جوانان و نوجوانان زیر 25 سال است. قریب به 2/1 میلیارد  نفر از این جمعیت، 24ـ15 سال سن  دارند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است  که این رقم  تا 20 سال آینده  سیر صعودی دارد. جوانان هر کشور می‌توانند در فرایند توسعۀ کشورها نقش قابل توجهی داشته باشند. آن‌ها  نیازهای متنوعی چون آموزش، اشتغال، برخورداری ...  بیشتر