بررسی نقش و جایگاه میان‌رشته‌ای در رابطه دانشگاه و صنعت

فاروق امین مظفری؛ خورشید پاداشی اصل؛ لقمان شمسی؛ علی بوداقی

دوره 4، شماره 1 ، بهمن 1390، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.7508/isih.2012.13.002

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه میان‌رشته‌‌ای در رابطه دانشگاه و صنعت نوشته شده است. با بررسی فرایند تولید علم و مرور هر سه پارادایم موجود در جامعه‌شناسی علم، پارادایم اخیر تولید علم، رابطه دانشگاه و صنعت را به عنوان یکی از الگوهای تولید علم معرفی می‌‌نماید. اما ارتباط دانشگاه با صنعت یک رابطه ساده و بی‌‌چالش نبوده و مطالعات ...  بیشتر