روان‌شناسی توسعه
روان‌شناسی توسعه: از درماندگی آموخته‌شده تا توسعه

احمد محمدی؛ سید حسن ملائکه؛ محمد حسن طالبیان

دوره 15، شماره 3 ، تیر 1402، ، صفحه 173-193

https://doi.org/10.22035/isih.2023.5033.4857

چکیده
  نظریه درماندگی آموخته‌شده توسط مارتین سلیگمن در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی ارائه گردید. براساس این نظریه، آموخته‌های ذهنی پیشین در عملکرد پیش رو تأثیر شگرفی دارد. درماندگی آموخته‌شده به افراد می‌آموزد که ماندن در درماندگی آموخته‌شده آن‌ها را به انفعال و بی‌تحرکی می‌کشاند و می‌تواند افراد را درمرداب عقب ماندگی، ثابت نگه ...  بیشتر