نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی، مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شیراز، ایران.

چکیده

علم و پیشرفت‌های علمی نیازمند بستری از تعاملات، میان رشته‌های علمی مختلف است. در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن حوزه‌های موضوعی، روابط بین‌رشته‌ای در هر مطالعه‌ای اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. کتابداری و اطلاع‌رسانی رشته‌ای است که همانند سایر رشته‌ها، مبانی و اصول نظری خاص خود را دارد. به نظر می‌رسد بسیاری از نظریات و اصول مطرح‌شده در این علم از سایر رشته‌های علمی به وام گرفته شده است؛ از‌این‌رو پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی و مطالعه نظریات موجود در این رشته، ریشه‌ها و خاستگاه‌های این نظریات را کشف کرده و بدین ترتیب ماهیت میان‌رشته‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image