علوم اجتماعی
عدالت معرفتی در بین جوانان: از فضای مجازی تا سیاست‌گذاری

سیمین ویسی؛ محمدسعید ذکایی؛ اردشیر انتظاری

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1401، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22035/isih.2022.4652.4593

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل جامعۀ ایرانی بحث عدالت است. مبحث اصلی مقالۀ حاضر، عدالت معرفتی و شکاف میان تعاریف آن در زندگی روزمره و سیاست‌گذاری‌هاست. صفحات افراد جوان در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توئیتر، فیسبوک (متا)، یوتیوب و تلگرام به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند و به قوم‌نگاری مجازی، تحلیل مضمون و نشانه‌شناختی آن‌ها پرداخته‌ایم. ...  بیشتر

جامعه‌شناسی
زیست‌ـ‌مقاومت بدیل زیست‌ـ‌قدرت: تحلیلی بر خودتحقق‌بخشی جمعیت فرودستان در تاریخ معاصر ایران

فرجاد ناطقی؛ ابراهیم توفیق

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1401، صفحه 27-58

https://doi.org/10.22035/isih.2021.4317.4345

چکیده
  مقالۀ حاضر چیستی «زیست‌ـ‌مقاومت» را در چشم‌اندازی میان‌رشته‌ای متأثر از فلسفۀ‌ سیاسی، تاریخ، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی جست‌وجو می‌کند. دراین‌راستا، مفهوم «زیست‌ـ‌مقاومت» با خوانشی تلفیقی از نظریه‌های اسپینوزا و دلوز صورت‌بندی شده است. همچنین، با استفاده از روش تبارشناسی و نگرش تجربه‌گرایی استعلایی، پدیدآیی ...  بیشتر

بازشناخت بایستگی‌ها و کارکردهای مطالعات میان‌رشته‌ای: مفاهیم حقوقی و ادبی

رسول افضلی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی مقدم

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1401، صفحه 59-85

https://doi.org/10.22035/isih.2022.4558.4518

چکیده
  امروزه در نظام آموزش عالی، مطالعات میان‌رشته‌ای جایگاهی درخور توجه یافته است و به نیازی اساسی در محیط‌های دانشگاهی و در فرایند تولید علم تبدیل شده که افزون بر گستراندنِ دانش‌های گوناگون و کاربرد ظرفیت‌های رشته‌های هم‌جوار، موجب گشوده‌شدن مرزهای جدید در حوزه‌های دانش‌پژوهی، پاسخ‌گویی به حل مسائل چندوجهی و نیز دورشدن از بحران‌های ...  بیشتر

علوم اجتماعی
چیزی میان هنر و تجارت: مطالعه جامعه‌شناختی جنبش هنرها و صنایع‍دستی مدرن ایران

زینب شفیعی

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1401، صفحه 87-123

https://doi.org/10.22035/isih.2022.4711.4643

چکیده
  جایگاه صنایع‍دستی در طول تاریخ همواره پرمناقشه بوده است. در این رابطه سه دوره را می‍توان تفکیک کرد: دوره اول، دوره‍ای است که صنایع‍دستی به‌مثابه پسرعموی فقیر هنرهای زیبا، ذیل دوگانه والا/پست طبقه‍بندی می‌شود؛ در دوره دوم، همزمان با ظهور جنبش هنرها و صنایع‍دستی شاهد نزدیکی جایگاه هنرمند و استادکار هستیم؛ و در دوره سوم، ...  بیشتر

سینما
زن جدید به‌مثابۀ امر مدرن شهری در سینمای موج نوی پیشاانقلاب: مورد مطالعه، فیلم‌های آقای هالو (1349) و بلوچ (1351)

جواد نعمت‌اللهی؛ علیرضا صیاد

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1401، صفحه 125-150

https://doi.org/10.22035/isih.2022.4610.4557

چکیده
  زن جدید ایرانی با آزادی‌های نسبی به‌خصوص در زمینۀ فعالیت‌های اجتماعی، در دورۀ پهلوی و در نتیجۀ فرایند مدرنیزاسیون، در سطح کلان‌شهرها ظاهر شد. اما این آزادی به مذاق مردان ایرانی، حتی قشر روشنفکر آنان خوش نیامد. برای مثال، سینمای موج نو به‌عنوان شکل روشنفکرانۀ سینمای ایران در آن زمان، کهنگاهی انتقادی نسبت به فرایند مدرنیزاسیون ...  بیشتر

میان رشته‌ای
مطالعه تأثیر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار بر سلامت اجتماعی آنان

حسینعلی قجری؛ فاطمه حق پرست

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1401، صفحه 151-177

https://doi.org/10.22035/isih.2022.4654.4595

چکیده
  سلامت اجتماعی در حوزه مطالعات زنان بسیار حائز اهمیت است. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی زنان، متغیر توانمندسازی اقتصادی آنهاست. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی اقتصادی با سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در گروه‌های خودیار با گروه‌های غیرخودیار به عنوان یک موضوع بین‌رشته‌ای است. جهت مطالعه تأثیر ...  بیشتر